PUBU

دادگاه عالی برزیل ممنوعیت فیلم Jesus با همجنس گرا را تغییر داد

لغو محرومیت زوج‌های همجنس‌گرا از رحم اجاره‌ای در اسرائيل

Webدادگاه عالی این کشور روز یکشنبه ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه) رای داد که محرومیت زوج‌های همجنس‌گرا و مردان مجرد که از این طریق خواهان بچه‌دار شدن هستند باید ظرف شش ماه لغو شود. این تصمیم به یک…

دگرباشان جنسی – DW

Webاما پژوهشگران سلامت روانی و مذهبی‌های لیبرال همجنس‌گرایی را به عنوان گرایش جنسی، طبیعی می‌شناسند. همجنس …

سنای آمریکا با اکثریت قاطع به حق ازدواج همجنس‌گرایان رای داد

Webازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا در سال ۲۰۱۵ از طریق حکم دادگاه عالی قانونی شد. بر اساس این حکم، قانون مصوب سال …

همجنس‌گرایان مورد تعقیب می‌توانند از اروپا پناهندگی بگیرند

Webدادگاه عالی اروپا اضافه کرده است که ادارات مربوط به امور پناهندگی نمی‌توانند از یک فرد همجنس‌گرا بخواهند تا گرایش جنسی خود را در زادگاهش پنهان کند یا این‌که با تظاهر به…

دادگاهی در ژاپن ممنوعیت ازدواج همجنس‌ها را ‘خلاف قانون اساسی’ دانست

Web1399 اسفند 27, · یک دادگاه منطقهای ژاپن در یک تصمیم مهم اعلام کرده به رسمیت نشناختن ازدواج همجنس‌ها در این کشور غیرقانونی است. اصل ۲۴ قانون اساسی ژاپن ازدواج دو فرد از دو جنس مخالف را به رسمیت…

همجنس‌گرایی در هند دیگر جرم نیست – DW – ۱۳۹۷/۶/۱۵

Webدادگاه عالی هند پنج‌شنبه ۱۵ شهریور (۶سپتامبر) اعلام کرد همجنس‌گرایی در این کشور دیگر جرم محسوب نمی‌شود.

حکم دادگاه عالی برزیل برای انسداد حساب های فیس بوک متحدان بولسونارو …

Webبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فیس بوک به حکم دادگاه عالی برزیل تن داده و این حساب ها را مسدود کرده …